Vítejte na stránkách Domažlických městských lesů
Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek, ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu, tak aby se Domažlice staly skutečným „městem v lesích“.

Vítejte na stránkách Domažlických městských lesů
Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek, ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu, tak aby se Domažlice staly skutečným „městem v lesích“.

Vítejte na stránkách Domažlických městských lesů
Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek, ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu, tak aby se Domažlice staly skutečným „městem v lesích“.

Kdo jsme?

O nás

Společnost Domažlické městské lesy, spol. s r.o. obhospodařuje lesy a rybníky ve vlastnictví města Domažlice. Výměra lesního majetku činí 3 771,11 ha. Venkovní provoz je organizačně členěn na 5 hájenských úseků, v jejichž čele stojí městští hajní. Hlavní činností společnosti je zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích. S čímž jsou spojeny činnosti, jako je výsadba nových porostů, výchova porostů prořezávkami a probírkami a následná těžba dříví.

aktuální dění

Co se u nás v lese děje?

Žádné produkty v košíku.