Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Domažlické městské lesy spol. s r. o.

Tyršova 611
344 01 Domažlice – Týnské Předměstí

IČ: 26322994
DIČ: CZ26322994

+420 379 722 389

info@domazlicke-lesy.cz

Ředitelství

Jednatel společnosti:
Josef Forst
+420 720 994 713
forst@domazlicke-lesy.cz

Výrobní technik:
Jan Kitzberger
+ 420 725 257 532   
kitzberger@domazlicke-lesy.cz

Sekretariát:
Jindřiška Deckerová 
+420 723 862 494
deckerova@domazlicke-lesy.cz

Lesní pedagog:
Markéta Skalová
+420 733 217 583
skalova@domazlicke-lesy.cz

Prodej dříví:
Radek Fořt
+420 602 249 341
fort@domazlicke-lesy.cz

 

Hájenské úseky

HÚ 1 Dmout
Miroslav Anderle
+420 724 983 236

HÚ 2 Pasečnice 
Prokop Hroník
+420 725 257 572

HÚ 3 Jámy – Myslivost
Václav Fišr
+420 724 983 232

HÚ 4 Bystřice
Jan Skala
+420 724 983 226

HÚ 5 Čerchov – Rybářství
Martin Semecký
+420 737 258 295       

Povinně zveřejňované informace

Domažlické městské lesy spol. s r.o. (dále jen „Společnost“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Společnost zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, zákazníků a dalších subjektů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Společnosti zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Společnost provádí jen výjimečně.

Společnost respektuje práva zaměstnanců, zákazníků a dalších suběktů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Společnost zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon činností Společnosti. Společnost zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený zaměstnanec právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Společnost pak zaměstnanci nebo zákazníkovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Společnosti, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: aahudx, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: info@domazlicke-lesy.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Tyršova 611, 344 01 Domažlice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Tyršova 611, 344 01 Domažlice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Společnost je Ing. Jan Gubáš,

email: gubas@catania.cz

Žádné produkty v košíku.